หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ตัวย่อหุ้น THB +0.01

ETE

0.84 +1.20
ข้อมูลล่าสุด 16 ตุลาคม 2562 (14:29)

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

> ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562

> ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
> ดูเพิ่มเติม

วิดีโอนำเสนอ

อีเมล์รับข่าวสาร


ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท