ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

เครื่องคำนวณการลงทุน

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 2.22
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 299,600
วันก่อนหน้า : 2.20
ราคาเปิด : 2.20
เปลี่ยนแปลง : +0.02
% เปลี่ยนแปลง : +0.91
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 2.22 / 6,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 2.24 / 15,200
ช่วงราคาระหว่างวัน : 2.18 - 2.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 2.02 - 4.26
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 (16:38)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %