ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

เครื่องคำนวณการลงทุน

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.17
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 1,137,000
วันก่อนหน้า : 1.17
ราคาเปิด : 1.16
เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.16 / 108,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.17 / 5,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.16 - 1.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.84 - 2.62
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2562 (16:35)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %