ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

เครื่องคำนวณการลงทุน

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 1,865,900
วันก่อนหน้า : 1.92
ราคาเปิด : 1.93
เปลี่ยนแปลง : -0.02
% เปลี่ยนแปลง : -1.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.90 / 345,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.92 / 27,800
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.90 - 1.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 1.95 - 3.32
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2561 (16:38)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %