ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ