ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 3.78
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 784,800
วันก่อนหน้า : 3.82
ราคาเปิด : 3.84
เปลี่ยนแปลง : -0.04
% เปลี่ยนแปลง : -1.05
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 3.76 / 30,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 3.78 / 17,800
ช่วงราคาระหว่างวัน : 3.74 - 3.84
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 3.36 - 7.55
ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 (16:40)
Chart Type