ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 1,865,900
วันก่อนหน้า : 1.92
ราคาเปิด : 1.93
เปลี่ยนแปลง : -0.02
% เปลี่ยนแปลง : -1.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.90 / 345,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.92 / 27,800
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.90 - 1.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 1.95 - 3.32
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2561 (16:38)
Chart Type