ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.02
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 198,200
วันก่อนหน้า : 1.03
ราคาเปิด : 1.02
เปลี่ยนแปลง : -0.01
% เปลี่ยนแปลง : -0.97
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.02 / 26,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.03 / 3,500
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.02 - 1.03
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 1.02 - 3.04
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ธันวาคม 2561 (16:35)
Chart Type