ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.17
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 1,137,000
วันก่อนหน้า : 1.17
ราคาเปิด : 1.16
เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.16 / 108,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.17 / 5,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.16 - 1.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.84 - 2.62
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2562 (16:35)
Chart Type