ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 2.22
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 299,600
วันก่อนหน้า : 2.20
ราคาเปิด : 2.20
เปลี่ยนแปลง : +0.02
% เปลี่ยนแปลง : +0.91
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 2.22 / 6,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 2.24 / 15,200
ช่วงราคาระหว่างวัน : 2.18 - 2.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 2.02 - 4.26
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 (16:38)
Chart Type