ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 0.84
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 17,000
วันก่อนหน้า : 0.83
ราคาเปิด : 0.84
เปลี่ยนแปลง : +0.01
% เปลี่ยนแปลง : +1.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 0.83 / 9,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 0.84 / 11,300
ช่วงราคาระหว่างวัน : 0.84 - 0.84
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.81 - 1.86
ปรับปรุงเมื่อ: 16 ตุลาคม 2562 (14:29)
Chart Type