ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 4.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 1,082,900
วันก่อนหน้า : 4.00
ราคาเปิด : 4.00
เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 3.98 / 312,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 4.00 / 68,700
ช่วงราคาระหว่างวัน : 3.98 - 4.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 3.36 - 7.55
ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 (12:28)
Chart Type