ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 3.22
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 4,291,200
วันก่อนหน้า : 3.18
ราคาเปิด : 3.18
เปลี่ยนแปลง : +0.04
% เปลี่ยนแปลง : +1.26
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 3.22 / 95,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 3.24 / 29,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 3.16 - 3.26
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 3.06 - 7.55
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2560 (16:39)
Chart Type