ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 2.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : -
วันก่อนหน้า : 2.40
ราคาเปิด : -
เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : - / 90,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : - / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 2.26 - 4.56
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มีนาคม 2561 (09:54)
Chart Type