ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 150,400
วันก่อนหน้า : 1.31
ราคาเปิด : 1.32
เปลี่ยนแปลง : -0.01
% เปลี่ยนแปลง : -0.76
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.30 / 4,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.31 / 10,200
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.30 - 1.32
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.84 - 2.62
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มีนาคม 2562 (16:37)
Chart Type