ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 2.66
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 2,311,700
วันก่อนหน้า : 2.80
ราคาเปิด : 2.80
เปลี่ยนแปลง : -0.14
% เปลี่ยนแปลง : -5.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 2.64 / 400,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 2.66 / 70,900
ช่วงราคาระหว่างวัน : 2.64 - 2.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 2.54 - 7.55
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 (16:35)
Chart Type