ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 0.89
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 257,200
วันก่อนหน้า : 0.86
ราคาเปิด : 0.86
เปลี่ยนแปลง : +0.03
% เปลี่ยนแปลง : +3.49
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 0.88 / 308,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 0.89 / 41,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 0.86 - 0.89
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.84 - 2.08
ปรับปรุงเมื่อ: 16 สิงหาคม 2562 (16:38)
Chart Type