ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

เครื่องคำนวณการลงทุน

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 0.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 9,193,300
วันก่อนหน้า : 0.80
ราคาเปิด : 0.80
เปลี่ยนแปลง : +0.05
% เปลี่ยนแปลง : +6.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 0.85 / 181,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 0.86 / 50,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 0.80 - 0.93
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.78 - 1.56
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 (16:37)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %