ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
2 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)
ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 14.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)
ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 กรุงเทพมหานคร
13 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2561
13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Le Lotus
ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
14 ธันวาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3/2560
13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ