ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 0.74
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 371,600
วันก่อนหน้า : 0.76
ราคาเปิด : 0.77
เปลี่ยนแปลง : -0.02
% เปลี่ยนแปลง : -2.63
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 0.74 / 21,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 0.76 / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 0.74 - 0.77
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.76 - 1.56
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มกราคม 2563 (16:36)
Chart Type