ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 1.11
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 168,700
วันก่อนหน้า : 1.13
ราคาเปิด : 1.15
เปลี่ยนแปลง : -0.02
% เปลี่ยนแปลง : -1.77
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 1.11 / 47,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 1.12 / 1,200
ช่วงราคาระหว่างวัน : 1.11 - 1.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.47 - 1.26
ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2563 (16:36)
Chart Type