ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 

ราคาหลักทรัพย์

ETE


THB

ราคาล่าสุด : 0.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 9,193,300
วันก่อนหน้า : 0.80
ราคาเปิด : 0.80
เปลี่ยนแปลง : +0.05
% เปลี่ยนแปลง : +6.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 0.85 / 181,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 0.86 / 50,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : 0.80 - 0.93
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 0.78 - 1.56
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 (16:37)
Chart Type